Maribolheras denuncia al Papa

http://maribolheras.com/?p=1288

REINVENTEMOS O FUTURO

actos contra o PAPA e a sua visita a GALIZA, descárgate a denuncia contra Benedicto como colectivo ou persoal
presenta a denuncia de mulheres transgredindo e a rede feminista galega, só hai que asinar nas duas últimas follas e cubrir os dados na primeira, despois presentar no Xulgado de Instrucción de garda de calquera cidade.

AO XULGADO DE INSTRUCCIÓN DE GARDA

A asociación/colectivo/organización…….
……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… e, no seu nome e representación…………………………………………………………………………………………… con D.I. ………………………………………..e enderezo, a efeitos de notificacións, sito na rúa………………………………………………………………………………………………………………….., en …………………………………., provincia de ………………….., como millor proceda en Dereito, comparezo e DIGO:
Que, polo medio do presente escrito veño a presentar DENUNCIA contra D. Joseph Ratzinger, coñecido coma o Papa Benedicto XVI, QUE HABERÁ DE SER DETIDO CANDO SE ATOPE EN TERRITORIO ESPAÑOL, polos feitos que a continuación se detallarán e que, aínda sabendo que non é obrigada súa calificación xurídica, procede salientar que os mesmos reúnen os elementos do tipo contemplados nos arts. do Código Penal 607.2 de apoloxía do xenocidio e 607 bis sobre dos crimes de lesa humanidade polos actos xeneralizados e sistemáticos de tortura, abusos sexuais e encubrimento dos mesmos, apoloxía da misoxinia e homofobia e persecución por motivos políticos, étnicos de xénero ou de orientación sexual. En base aos seguintes….

2 comentarios:

  1. 19 hojas forman la denuncia.
    Si hubiese guerra con Italia-Vaticano.Me pido de general coronel mayor del ejercito, a ROber Callos , con la camiseta del madrid!!!!

    ResponderEliminar